29.01.2020 21:44, albina24061980

У чому був сенс життя Григорія Сковороди?

Похожие вопросы

Предмет
Украинская литература, 29.01.2020 21:32, marinadoren
Зробіть будь-ласка план до твору "Тарас Бульба" - це повість, присвячена найяскравішим сторінкам історії українського народу. Головний її герой, Тарас Бульба, став утіленням кращих рис характеру людини тієї епохи. Кремезна постать, мужнє обличчя, відкритий сміливий погляд, козацькі вуса та люлька, з якою він ніколи не розлучався. Таким постає перед нами зі сторінок повісті курінний полковник Тарас Бульба. Він любить просте козацьке життя. Тому й проводить своє життя в Запорозькій Січі, бо він - захисник рідної землі, православ'я та предківських законів. Такими хоче бачити і своїх синів. Пишається він синами, спостерігаючи, як крушать вони ворога у першій битві. Сам Тарас провів усе своє життя у битвах з поляками, турками, татарами. "Немає з козаків нікого, хто був рівним йому в доблесті". Це мудрий, з великим життєвим досвідом козак. Тому саме його обирають запорожці своїм отаманом. Він завжди в центрі битви. Підбадьорює козаків, дає їм поради.

Однак приголомшений був Тарас, коли побачив, як його рідний син Андрій убиває козаків-запорожців. Він відчуває свою величезну провину перед ними, батьківщиною. І ніяка сила батьківської любові не стане на перешкоді страшному присуду: "Я тебе породив, я тебе й убъю". Помертвіла батьківська душа від подвійного удару: загибелі двох синів. Тарас, життєлюб, веселий, дотепний козак, стає жорстоким месником.

Незабутніми, трагічними є останні сторінки повісті. Горить, палає над річкою дерево, до якого прикутий поляками Тарас Бульба, та душа його з козаками, до них звернені його останні слова. Загинув Тарас Бульба, та незламними залишились його воля, любов до товаришів і рідної України.
Ответов: 1
Предмет
Украинская литература, 29.01.2020 21:40, 2Dtyantrap
1. Еней був завзятішим за всіх:

а) рутульців;

б) бурлаків;

в) бурсаків;

г) заробітчан.

2. Через що головний герой твору вимушений залишити Трою? Бо:

а) прагнув вирушити в подорож;

б) його переслідувала інквізиція;

в) країна була винищена греками;

г) виявив бажання якомога швидше потрапити додому.

3. Фраза, яку використав І. Котляревський у поемі, зазначаючи про втечу Енея з Трої:

а) "терпець урвався";

б) "п'ятами накивати";

в) "ні в сих, ні в тих";

г) "на два фронти".

4. Юнона не любила троянського ватажка, оскільки:

а) той був спритним і "моторним";

б) надто вихвалявся своєю мужністю;

в) не звертався до неї по допомогу;

г) він зі своїм військом розгромив Трою.

5. За те, що Еол допоможе Юноні покарати Енея і його прибічників, Юнона віддячить йому:

а) грошима;

б) чорнобривою дівчиною;

в) конем вороним;

г) половиною власної спадщини.

6. За те, щоб Нептун утихомирив бурю на морі, Еней:

а) пообіцяв більше не плавати його водами;

б) вимушений був ніколи не ловити рибу;

в) сприятиме очищенню водних просторів;

г) дав хабара підводному владиці.

7. Після веселощів богиня Карфагена подарувала троянському ватажку:

а) "півкопи золота";

б) діжку горілки;

в) одяг і взуття;

г) новий корабель.

8. Через що припинились гуляння козаків у Дідони, які тривали майже впродовж двох років?

а) Відсутність їжі та горілки;

б) "гостям" набридло безпутнє життя;

в) рішення господарки припинити оргії;

г) незадоволення Зевса.

9. Яке завдання визначив верховний бог для Енея? Ватажок повинен був:

а) знищити греків;

б) відвоювати Трою;

в) збудувати Рим;

г) відремонтувати після бурі човни. 10. Територія, до якої вирішили пристати троянці, аби "збути

горесті своєї", де земля багата:

а) Німеччина;

б) Ісландія;

в) Італія;

г) Сіцілія.

11. Обряд, що проводили Еней і троянці, перебуваючи в гостях в Ацеста:

а) сватання;

б) хрещення;

в) поминки;

г) поховання.

12. Гетьман, якого згадували троянці у своїх піснях:

а) П. Сагайдачний;

б) І. Мазепа;

в) П. Полуботок;

г) Б. Хмельницький.
Ответов: 1
Предмет
Украинская литература, 29.01.2020 21:42, VladKot133
1. "Великим артистом зору", "колосальним всеобіймаючим оком" назвав І. Нечуя-Левицького:

А Панас Мирний; Б Іван Франко; В Михайло Драгоманов; Г Микола Костомаров.

2. Який підзаголовок дав П. Мирний роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" :

А роман із народного життя Б "голодна воля" В "пропаща сила" Г хроніка ХІХ століття.

3. З-посеред проблем у романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" звучать усі, крім:

А батьки і діти; В злочин і кара;

Б деморалізуючий вплив солдатчини; Г служіння народу.

4. Укажіть, який регіон України зображено з етнографічною деталізацією звичаїв і побуту в повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків":

А Чернігівщину; Б Гуцульщину; В Поділля; Г Бойківщину.

5. Яку сюжетну роль відіграє в "Intermezzo" сцена зустрічі головного героя та селянина:

А розв'язки; Б епілогу; В кульмінації; Г експозиції.

6. Творчість М. Коцюбинського пов'язана з ...

А експресіонізмом; Б романтизмом; В імпресіонізм; Г символізмом.

7. Іван Карпенко-Карий обрав собі псевдонім на честь:

А драматичного персонажа і батька; Б діда і брата; В сина і батька; Г батька і матері.

8. "Марисю, скілько раз я вже тобі приказував, не кажи так по-мужичи: мамо, тато. А ти все по-своєму… Ти цими словами, мов батогом, по уху мене хльоскаєш". Ці слова в комедії "Мартин Боруля" належать…

А Степанові; Б Мартинові Борулі; В Омелькові; Г Миколі.

9. Укажіть твір Михайла Старицького, що розкриває долю мистецької особистості:

А "Оборона Буші"; Б "Талан"; В "Виклик"; Г "Розбійник Кармелюк".

10. Визначте головну думку поезії "Contra spem spero" Л. Українки.

А роздуми про роль митця в суспільстві; В уславлення національних героїв;

Б утвердження позиції сильної особистості; Г вираження почуття любові до України.

11. Визначте ідею драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня".

А кожен повинен розвиватися та самовдосконалюватися;

Б утвердження духовно-естетичної сутності людини;

В заклик любити Україну, незважаючи ні на що;

Г життя людини - нетривале, треба його цінувати.

12. Вірш "Блакитна Панна" М. Вороного належить до лірики:

А пейзажної; Б інтимної; В громадянської; Г філософської.

13. Установіть послідовність розгортання подій у повісті "Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького:

1 перший епізод А Кайдаші їдуть на оглядини Мелашки;

2 другий епізод Б Мелашка тікає до Києва;

3 третій епізод В Карпо повінчався з Мотрею;

4 четвертий епізод Г Карпо та Лаврін переміряють город;

5 п'ятий епізод Д поховали Кайдаша з великою почестю.

14. Установити відповідність:

1. Реалізм

1. Це складний процес, пов'язаний із боротьбою настроїв, з глибокими кризами, зі зміною одних душевних якостей іншими.

2. Прототип

2. Великий епічний твір, у якому охоплені події долі однієї чи

кількох людей протягом досить довгого часу, і висвітлено настрої

та почуття героїв шляхом проникнення в найглибші закутки душ

зображуваних

3. "динаміка душі"

3. Це середній епічний жанр, в основу якого покладено зображення життя й побуту простих людей

4. Соціально-психологіч

ний роман

4. Конкретна особа, факти життя чи риси характеру якої покладені в основу літературного образу

5. Літературний процес

5. Літературно-мистецька течія, в основу якої покладено суспільно-побутове життя простого народу

6. Соціально-побутова

повість
6. Складна форма співіснування та боротьби літературних стилів та напрямів, що характеризують певну історичну добу.

15. Установіть відповідність між авторськими характеристиками та іменами персонажів із творів М. Коцюбинського.

1) " ... була з багацького роду, фудульна здорова дівка, з грубим голосом і воластою шиєю. Правда, вона любила пишнє лудінє ... З неї була добра ґаздиня ... " "На добрім хазяйстві набралась тіла, стала повна й червона ... "

А Марічка

2) "Стара улеслива баба, завжди така привітна, вона вечорами перекидалась в білого пса та нипала по загородах сусідських". "Чого тільки не виробляла ота родима відьма! Перекидалась у полотно ... , повзла вужем або котилась горбами прозорим клубком."

Б Палагна

3) " ... погляд її чорних матових очей м'яко поринав у Іванове серце." " ... обзивалась на гру флояри, як синичка до дикого голуба, - співанками. Вона їх знала безліч ... і сама вміла складати пісні"

В Хима

16. Доповнити текст.

Новелу "Intermezzo" написано ... року. Задум новели в М. Коцюбинського виник під час короткого відпочинку в селі ... на Полтавщині. Навіть відпочиваючи, ліричний герой не може забути про ... Кульмінацією твору є зустріч… з ... .

Творчість М. Вороного, О. Олеся належить до стильової течії модернізму…, характерною ознакою віршів цих поетів є….
Ответов: 1
Предмет
Украинская литература, 29.01.2020 21:43, 221199cs
Помогите Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся"

Для учнів 9 класу

1. Повість "Маруся" Г. Квітки-Основ'яненка - взірець

а. класицизму

б. сентименталізму

в. натуралізму

2. Твір починається

а. спогадами автора про своє дитинство в родинному маєтку

б. роздумами автора про людське життя

в. мальовничим описом села, у якому мають відбуватися події повісті

3. Хто в повісті був "парень на усе село"?

а. Наум Дрот

б. Василь

в. Левко Цьомкало

4. Де вперше зустрілися Маруся й Василь?

а. на вечорницях

б. на ярмарку

в. на весіллі

5. Коли пришивали боярам на весіллі до шапок квітки, Василь дав

а. копійку

б. шажок

в. гривеник

6. Маруся дізналася від подруги, що Василь працював у місті

а. кравцем

б. свитником

в. кожум'якою

7. Після весілля Маруся пішла по воду

а. з відром

б. з кошиком

в. з цебром

8. Наступного дня після ярмаркування Маруся попросилася нібито по суниці,

а. щоб розповісти про Василя подрузі

б. щоб зустрітися з ним

в. щоб побути на самоті

9. За те, що Василь допоміг полагодити воза, Наум Дрот запросив його до себе

а. поснідати

б. пообідати

в. повечеряти

10. Чому Наум відовився віддати Марусю за Василя?

а. бо він був бідним сиротою

б. бо він був кріпаком

в. бо його могли забрати в рекрути

11. Маруся захворіла і померла, коли

а. потрапила під дощ, збираючи гриби

б. провалилася під лід, переходячи річку

в. промерзла восени на возі, їдучи на ярмарок

12. Після смерті Марусі Василь

а. залишився жити з її батьками

б. зник безвісти

в. постригся в ченці, скоро й помер
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 4585206