29.01.2020 21:44, froze1997

Наведи не менше трьох прикладів на підтвердження тези: війна не може зробити черствими душі справжніх людей.

Похожие вопросы

Предмет
Украинская литература, 29.01.2020 21:42, VladKot133
1. "Великим артистом зору", "колосальним всеобіймаючим оком" назвав І. Нечуя-Левицького:

А Панас Мирний; Б Іван Франко; В Михайло Драгоманов; Г Микола Костомаров.

2. Який підзаголовок дав П. Мирний роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" :

А роман із народного життя Б "голодна воля" В "пропаща сила" Г хроніка ХІХ століття.

3. З-посеред проблем у романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" звучать усі, крім:

А батьки і діти; В злочин і кара;

Б деморалізуючий вплив солдатчини; Г служіння народу.

4. Укажіть, який регіон України зображено з етнографічною деталізацією звичаїв і побуту в повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків":

А Чернігівщину; Б Гуцульщину; В Поділля; Г Бойківщину.

5. Яку сюжетну роль відіграє в "Intermezzo" сцена зустрічі головного героя та селянина:

А розв'язки; Б епілогу; В кульмінації; Г експозиції.

6. Творчість М. Коцюбинського пов'язана з ...

А експресіонізмом; Б романтизмом; В імпресіонізм; Г символізмом.

7. Іван Карпенко-Карий обрав собі псевдонім на честь:

А драматичного персонажа і батька; Б діда і брата; В сина і батька; Г батька і матері.

8. "Марисю, скілько раз я вже тобі приказував, не кажи так по-мужичи: мамо, тато. А ти все по-своєму… Ти цими словами, мов батогом, по уху мене хльоскаєш". Ці слова в комедії "Мартин Боруля" належать…

А Степанові; Б Мартинові Борулі; В Омелькові; Г Миколі.

9. Укажіть твір Михайла Старицького, що розкриває долю мистецької особистості:

А "Оборона Буші"; Б "Талан"; В "Виклик"; Г "Розбійник Кармелюк".

10. Визначте головну думку поезії "Contra spem spero" Л. Українки.

А роздуми про роль митця в суспільстві; В уславлення національних героїв;

Б утвердження позиції сильної особистості; Г вираження почуття любові до України.

11. Визначте ідею драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня".

А кожен повинен розвиватися та самовдосконалюватися;

Б утвердження духовно-естетичної сутності людини;

В заклик любити Україну, незважаючи ні на що;

Г життя людини - нетривале, треба його цінувати.

12. Вірш "Блакитна Панна" М. Вороного належить до лірики:

А пейзажної; Б інтимної; В громадянської; Г філософської.

13. Установіть послідовність розгортання подій у повісті "Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького:

1 перший епізод А Кайдаші їдуть на оглядини Мелашки;

2 другий епізод Б Мелашка тікає до Києва;

3 третій епізод В Карпо повінчався з Мотрею;

4 четвертий епізод Г Карпо та Лаврін переміряють город;

5 п'ятий епізод Д поховали Кайдаша з великою почестю.

14. Установити відповідність:

1. Реалізм

1. Це складний процес, пов'язаний із боротьбою настроїв, з глибокими кризами, зі зміною одних душевних якостей іншими.

2. Прототип

2. Великий епічний твір, у якому охоплені події долі однієї чи

кількох людей протягом досить довгого часу, і висвітлено настрої

та почуття героїв шляхом проникнення в найглибші закутки душ

зображуваних

3. "динаміка душі"

3. Це середній епічний жанр, в основу якого покладено зображення життя й побуту простих людей

4. Соціально-психологіч

ний роман

4. Конкретна особа, факти життя чи риси характеру якої покладені в основу літературного образу

5. Літературний процес

5. Літературно-мистецька течія, в основу якої покладено суспільно-побутове життя простого народу

6. Соціально-побутова

повість
6. Складна форма співіснування та боротьби літературних стилів та напрямів, що характеризують певну історичну добу.

15. Установіть відповідність між авторськими характеристиками та іменами персонажів із творів М. Коцюбинського.

1) " ... була з багацького роду, фудульна здорова дівка, з грубим голосом і воластою шиєю. Правда, вона любила пишнє лудінє ... З неї була добра ґаздиня ... " "На добрім хазяйстві набралась тіла, стала повна й червона ... "

А Марічка

2) "Стара улеслива баба, завжди така привітна, вона вечорами перекидалась в білого пса та нипала по загородах сусідських". "Чого тільки не виробляла ота родима відьма! Перекидалась у полотно ... , повзла вужем або котилась горбами прозорим клубком."

Б Палагна

3) " ... погляд її чорних матових очей м'яко поринав у Іванове серце." " ... обзивалась на гру флояри, як синичка до дикого голуба, - співанками. Вона їх знала безліч ... і сама вміла складати пісні"

В Хима

16. Доповнити текст.

Новелу "Intermezzo" написано ... року. Задум новели в М. Коцюбинського виник під час короткого відпочинку в селі ... на Полтавщині. Навіть відпочиваючи, ліричний герой не може забути про ... Кульмінацією твору є зустріч… з ... .

Творчість М. Вороного, О. Олеся належить до стильової течії модернізму…, характерною ознакою віршів цих поетів є….
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 4585206